ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ฯ ภาคฤดูร้อน-ภาคการศึกษา3/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ฯ ภาคฤดูร้อน-ภาคการศึกษา3/2565

by นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ปู่สุข -
Number of replies: 0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคการศึกษาที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.