ข่าวและประกาศของเว็บ

รายชื่อผู้สอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 1)

รายชื่อผู้สอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 1)

by นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ปู่สุข -
Number of replies: 0

รายชื่อผู้สอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษโครงการ กศ.บป