ข่าวและประกาศของเว็บ

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

by นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ปู่สุข -
Number of replies: 0

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป