ข่าวและประกาศของเว็บ

รายชื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้ฯ ภาคฤดูร้อน 3/2566

รายชื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้ฯ ภาคฤดูร้อน 3/2566

by นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ปู่สุข -
Number of replies: 0

📣📣📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้ฯ ภาคฤดูร้อน 3/2566
สอบในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ทำการสอบ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง CoIT1 และ CoIT2 (ชั้น1) นักศึกษาสามารถขอรับรหัสและพาสเวิสในการเข้าสอบได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในวันสอบ และนักศึกษาที่มีสถานะยังไม่ชำระเงิน/รอตรวจสอบข้อมูล ให้นำหลักฐานการชำระเงินมายื่นในวันที่สอบ หากไม่มีหลักฐานการชำระเงินมายืนยันถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบในรอบนั้น #นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าสอบค่ะ🙏🙏🙏